Doradztwo prawne w krajach b. ZSRR (Rosja, Ukraina, Białoruś, Uzbekistan)

Co i dlaczego oferujemy?

Według rozpowszechnionych stereotypów Rosja jak i inne państwa powstałe na gruzach ZSRR są ostoją bezprawia, a w najlepszym razie miejscem gdzie znajomość prawa na niewiele się przydaje w konfrontacji z „układami”. Tymczasem prawo w tych krajach (szczególnie w Rosji) jest często bardziej nowoczesne niż w Polsce, a niektóre instytucje, szczególnie sądy, działają sprawniej.

Podobnie jak w każdym innym kraju, znajomość i stosowanie prawa jest niezbędnym warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej, a większość niepowodzeń lub wręcz katastrof wynika z ignorancji lub lekceważenia prawa miejscowego.

Normą jest podpisywanie przez polską stronę umów, zakładanie i prowadzenie firmy bez udziału prawnika, na co na ogół nie pozwala sobie strona rosyjska. Dążąc do zmiany tego stanu rzeczy (i świadomości) proponujemy całą gamę usług prawnych świadczonych przez rosyjskich, ukraińskich i białoruskich prawników.

  • opinia prawna
  • bezpośrednia asysta prawna (w tym przygotowanie dokumentów prawnych, asysta w negocjacjach),
  • audyt prawny przedstawicielstw i spółek z polskim udziałem

Korzyści

Wiedza naszych partnerów, pracujących na co dzień dla podmiotów gospodarczych, władz samorządowych oraz federalnych (np. Dumy FR) pomoże Państwu nie tylko działać zgodnie z aktualnym ustawodawstwem ale także zapoznać się z planami jego zmian w docelowych krajach i ich możliwym wpływem na Państwa działalność w przyszłości.

  • opinia prawna odniesie się do zagadnień prawnych związanych z konkretną czynnością np. założeniem spółki lub transakcją handlową, pozwalając uniknąć pułapek oraz wykorzystać przewagę wynikającą z lepszej wiedzy
  • bezpośrednia asysta prawna pozwoli prowadzić działalność zgodnie z wymogami prawa i uzyskać pomoc w kluczowych sytuacjach jak. np. negocjacje, pozew do sądu, zakup towarów lub nieruchomości itp. ku
  • audyt prawny umożliwi sprawdzenie prawidłowości prowadzenia przedstawicielstwa lub spółki, ze szczególnym uwzględnieniem interesów zlecającego

Komu takie usługi są szczególnie potrzebne

Firmom zainteresowanych legalną, bezpieczną i długoterminową działalnością na Wschodzie.

wersja do drukuwersja do druku