Telecoaching

Głównym celem telecoachingu jest podniesienie skuteczności i efektywności szkoleń realizowanych w formule e-learningowej, trener motywuje i dyscyplinuje uczestników zapewniając tym samym ich stałe postępy w nauce.

Trener jest osobą wspierającą uczestników od strony technicznej, ale przede wszystkim merytorycznej. Jest możliwość stałego (5 dni w tygodni, 8 godzin dziennie) kontaktu z trenerem za pośrednictwem telefonu, maila etc. Uczestnicy przedstawiają pytania, problemy, a trener stara się na nie odpowiedzieć.

Doświadczona kadra trenerska, jaką dysponuje DORADCA, umożliwia również stworzenie autorskiego programu szkoleniowego w odpowiedzi na potrzeby Waszej organizacji.

 

wersja do drukuwersja do druku