Struktura

Formalna struktura Doradcy nie ma dla naszych klientów pierwszorzędnego znaczenia. Większość zleceń realizujemy w zespołach projektowych, tworzonych specjalnie pod kątem konkretnego projektu. Wyodrębnione w firmie jednostki operacyjne dobrze jednak ilustrują rodzaje naszych usług. Wymieniono je poniżej.

Czym zajmują się poszczególne jednostki?

  • zespół rozwoju organizacji: pomocą dla firm w zakresie strategii i zarządzania, analizą i budową struktur organizacji, badaniem i usprawnianiem procesów oraz działań, systemów motywacji, przygotowaniem i wdrażaniem procesów restrukturyzacji, a także kompleksowymi projektami wdrażania zmian dla podmiotów państwowych, prywatnych oraz komunalnych (w tym zmian wynikających z transakcji - akwizycji i przejęć);
  • zespół doradztwa finansowego: aspektami finansowymi badanych przedsięwzięć, analizami opłacalności, wycenami, studiami taryfowymi, tworzeniem biznes planów, systemami kontrolingu finansowego, analizami kosztów, ocenami podmiotów będących przedmiotem transakcji (tzw. due diligence), zarządzaniem kosztami działań (ABC) itp.;
  • zespół doradztwa marketingowego: badaniami rynku krajowego i zagranicznego wybranych wyrobów i usług, preferencji klientów, obecności i sposobu działania konkurencji, budową strategii marketingowych, benchmarkingiem oraz kampaniami public relations;
  • zespół zarządzania projektami: uczestnictwem w prowadzeniu projektów naszych klientów oraz szkoleniami w tej dziedzinie – w formule tzw. blended learning oraz gier symulacyjnych.

Zespół prawny zajmuje się obsługą przedsięwzięć realizowanych przez firmę.

wersja do drukuwersja do druku