Zespół

Pracownicy to najcenniejszy zasób firmy doradczej. Spółka Doradca zatrudnia obecnie około 20 osób świadczących usługi z zakresu zarządzania, doradztwa finansowego, marketingowego, systemów jakości oraz szkoleń. Nasi pracownicy łączą wszechstronne wykształcenie z praktycznym doświadczeniem, a często także kwalifikacje konsultantów oraz trenerów-szkoleniowców. Obok języka polskiego konsultanci posługują się w pracy językiem angielskim oraz rosyjskim.

Duży nacisk kładziemy na szkolenie pracowników, czego przykładem jest działanie Akademii Doradcy - instytucji, która pozwala na wymianę informacji i upowszechnianie wiedzy oraz modelowych rozwiązań wewnątrz całego zespołu. Posiadamy także system zarządzania wiedzą, którego skromne odbicie znaleźć można w bazie wiedzy na stronach www Doradcy.

Zespół kierowany jest przez Zarząd, w skład którego wchodzą Jarosław Zysnarski (prezes zarządu) oraz Jarosław Pawłowski. Wraz z Jarosławem Malcem są to jednocześnie dominujący udziałowcy spółki, zwyczajowo zwani partnerami.

wersja do drukuwersja do druku