PPPK. Materiały z konferencji i sympozjów

Jan Majewski (red.), Program Prywatyzacji Podmiotów Komunalnych. Materiały z konferencji i sympozjów, Wydawnictwo Gdańskie, Gdańsk 2004

PPPK-sympozja-okładka

Książka przygotowana i opublikowana przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej (acz nie wyrażająca jej oficjalnego stanowiska).

Publikacja zawiera kilkadziesiąt artykułów dotyczących gospdarki komunalnej. Powstały one w ramach Programu Prywatyzacji Podmiotów Komunalnych, który obejmował 150 podmiotów z ponad 100 gmin. Opisują doświadczenia polskie i zagraniczne, związane ze świadczeniem usług w róznych sferach - m.in. wodociągach i kanalizacji, ciepłownictwie, komunikacji miejskiej, gospodarce odpadami. W książce mozna znaleźć interesujące informacje o zarządzaniu podmiotami komunalnymi, o przekształceniach dotyczących tych firm (m.in. korporatyzacji zakładów budżetowych, czyli ich przekształcaniu w spółki) oraz o partnerstwie publiczno-prywatnym.

wersja do drukuwersja do druku

Inne publikacje z grupy Książki