Partnerstwo publiczno-prywatne. Teoria i praktyka

Jarosław Zysnarski, Partnerstwo publiczno-prywatne. Teoria i praktyka, ODDK, Gdańsk 2003. ISBN: 83-71877-49-8, 244 str. B5.

PPP-Teoria-okładka

Omówienie różnych form współpracy publiczno-prywatnej, od komercjalizacji i korporatyzacji, poprzez zlecanie podmiotom prywatnym niektórych zadań jednostek publicznych, umowy dzierżawy oraz koncesji, do pełnej prywatyzacji. Opcje te zaprezentowane są w kontekście zarządzania usługami komunalnymi przez jednostki samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem usług o charakterze infrastrukturalnym: wodociągów i kanalizacji, ciepłownictwa, komunikacji miejskiej, gospodarki odpadami. Przykłady wybrane z krajowych i zagranicznych doświadczeń spółki Doradca, praktyczne aspekty wdrażania różnych form partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce wraz z podaniem konkretnych rekomendacji i wzorców.

Uwaga: nakład wyczerpany. 

wersja do drukuwersja do druku

Inne publikacje z grupy Książki