Krótki podręcznik metodyki analizy ryzyka i komparatora PPP

Irena Herbst, Bartosz Mysiorski, Maciej Starczewski, Jarosław Zysnarski - Krótki podręcznik metodyki analizy ryzyka i komparatora PPP. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2015. ISBN 978-83-7633-349-6, 44 s.

Krótki podręcznik - PARP

Skrócona wersja podręcznika, opracowanego przez zespół składający się z ekspertów Fundacji Centrum PPP oraz Spółki Doradca Consultants Ltd. na zlecenie PARP i opublikowanego w formie e-booka.

Książka zawiera zwięzłe omówienie m.in. następujących kwestii:

  • Specyfika projektów PPP: strony projektu PPP, zakres możliwego wykorzystania modelu PPP, dostępne opcje prawne
  • Cykl realizacji projektu PPP i kluczowe decyzje strony publicznej
  • Analiza ryzyka: ocena i alokacja czynników ryzyka, metodyka analizy ryzyk, lista kontrolna czynników ryzyka, analiza ryzyka a dług i deficyt budżetowy
  • Komparator publiczno-prywatny: zakres wykorzystania komparatora, Value for Money, konstrukcja komparatora PPP

wersja do drukuwersja do druku

Inne publikacje z grupy Książki