Partnerstwo publiczno-prywatne w sferze usług komunalnych

Jarosław Zysnarski, Partnerstwo publiczno-prywatne w sferze usług komunalnych, ODDK, Gdańsk 2007. ISBN: 83-74263-85-6, 264 str. B5.

PPP-okładka

Niezbędnik dla osób korzystających z ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym – szczegółowe omówienie zasad i trybu współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego w ramach PPP. Przedstawienie z punktu widzenia praktyka ram prawnych dla PPP – przepisów Unii Europejskiej oraz komentarzy do polskiego systemu prawnego. Omówienie specyficznych cech i rekomendacje dla branż usług komunalnych – wodociągów i kanalizacji, ciepłownictwa, komunikacji, odpadów i in. Przykłady polskich doświadczeń w formule PPP, aktualna lista potencjalnych partnerów w poszczególnych branżach. W książce uwzględniono bogate doświadczenia autora i spółki Doradca Consultants w praktycznym wdrażaniu partnerstwa – pozwoliło to na zebranie dużego materiału do porównań oraz zestawienie przykładów dobrych praktyk w tej dziedzinie.

wersja do drukuwersja do druku

Inne publikacje z grupy Książki