Zyskują firmy jednobranżowe

Wspólnota, nr 1/2005

Zachowania inwestorów podczas prywatyzacji rynku komunalnego - cz. I

Budowa skutecznej strategii poszukiwania i wyboru inwestora wymaga znajomości typów nabywców oraz sposobów ich działania. Jest to o tyle istotne, że rynek fuzji i przejęć komunalnych charakteryzuje się dużą specyfiką na tle pozostałych w gospodarce.

Wiele zmian zachodzi na rynkach komunalnych od początku lat 90. Przyjmują różne postacie:

  1. powstają firmy komunalne od początku prywatne;
  2. gminy wycofują się z samodzielnej realizacji określonych usług i zlecają je podmiotom prywatnym;
  3. dochodzi do przejęć kapitałowych podmiotów komunalnych lub ich majątków i pracowników przez podmioty prywatne;
  4. podmioty prywatne dzierżawią majątek podmiotów komunalnych;
  5. następuje łaczenie podmiotów komunalnych przez sąsiadujące gminy, m.in. w drodze komunalnych związków gmin [...].

Piotr Wróbel, Doradca Consultants Ltd.

wersja do drukuwersja do druku

Inne publikacje z grupy Artykuły