Przywiązani do branży

Wspólnota, nr 2/2005

Zachowania inwestorów podczas prywatyzacji rynku komunalnego - cz. II

W niektórych branżach celem przejęcia może być "zdobycie przyczółka" - np. rozpoczęcie działalności na obrzeżach dużej aglomeracji, dające szansę na dynamiczną ekspansję w przyszłości, w innych powiększenie przewagi na rynku. Wszędzie regułą staje się natomiast korzystanie z usług ekspertów, bez opinii których inwestor nie przygląda się na poważnie danemu podmiotowi komunalnemu.

Dominują przejęcia poziome (w ramach tej samej branży). Powiązania pionowe (z dostawcą lub klientem) są spotykane rzadko, przede wszystkim w ciepłownictwie - łączenie wytwarzania z dystrybucją oraz firmami świadczącymi usługi okołociepłownicze (podmioty wykonawcze, projektowe). Spotykane są transakcje konglomeratowe:

  1. gdy przejmującym jest mały lokalny przedsiębiorca,
  2. łączenie komplementarnych obszarów, np. wywozu śmieci, oczyszczania ulic, obsługi zieleni miejskiej [...].

Piotr Wróbel, Doradca Consultants Ltd.

wersja do drukuwersja do druku

Inne publikacje z grupy Artykuły