Przekształcenie zakładu budżetowego w spółkę - jak zrobić to efektywnie

Gazeta Samorządu i Administracji, nr 14/2008

Często utrzymanie zakładów budżetowych to dla samorządów terytorialnych spory kłopot. Prywatyzacja tych podmiotów jest szansą dla gminy na pozyskanie kapitału, a przekazanie spółek w ręce doświadczonych inwestorów może zapewnić ich efektywniejsze funkcjonowanie.

Usługi komunalne świadczone są w różnych formach organizacyjno-prawnych; dominują wśród nich zakłady budżetowe oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Od wielu lat prowadzone są dyskusje, która z tych form lepiej sprawdza się z punktu widzenia interesów gminy oraz mieszkańców. Czy warto dokonywać przekształcenia zakładów budżetowych w spółki prawa handlowego? Jak zrobić to efektywnie? Jakich można spodziewać się skutków przekształcenia? [...]

Pięć kroków zmierzających do przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę

  1. Ocena sytuacji i zdefiniowanie celów przekształcenia.
  2. Organizacja prac, stworzenie planu i harmonogramu działań.
  3. Sporządzenie niezbędnej dokumentacji - np. oceny ekonomiczno-finansowej (biznesplanu) oraz projektów dokumentów prawnych.
  4. Wypracowanie koncepcji przekształcenia.
  5. Czynności formalnoprawne [...].

Jarosław Zysnarski, Doradca Consultants Ltd.

wersja do drukuwersja do druku

Inne publikacje z grupy Artykuły