Finanse

Doradztwo w zakresie zarządzania finansami stanowi bardzo istotny składnik działalności firmy Doradca. Oferujemy naszym klientom szeroki zakres obsługi finansowej, od kompletnych analiz finansowych i reorganizacji pionów finansowo-księgowych dużych przedsiębiorstw po opracowywanie biznes planów dla małych firm. Audyty finansowe typu due diligence wykonywaliśmy zarówno dla dużych podmiotów gospodarczych, jak i dla instytucji zarządzających środkami pomocowymi, np. dla Władzy Wdrażającej Program Współpracy Przygranicznej oraz dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Jeśli zachodzi taka konieczność, współdziałamy w ramach zleceń z dziedziny finansów z biegłymi rewidentami ze spółki Doradca Auditors.

wersja do drukuwersja do druku