Analiza sytuacji firm - due diligence

Due diligence to proces gruntownej analizy funkcjonowania podmiotu - z reguły w ramach transakcji dotyczących prywatyzacji, fuzji i przejęć. Due diligence jest obiektywną analizą stanu przedsiębiorstwa, mającą na celu określenie słabych i silnych stron oraz wskazanie pól wystąpienia potencjalnych zagrożeń.

Na rynku polskim istnieje duże zapotrzebowanie na umiejętność określenia i wyceny potencjalnego ryzyka, które może zaistnieć w przypadku zakupu lub przejęcia spółki. Proponowane przez nas usługi due diligence obejmują analizy finansowe (przychodowe, kosztowe, sprawozdań finansowych, majątkowe, struktury finansowej przedsiębiorstw, zapotrzebowania na kapitały obrotowe, efektu dźwigni finansowej oraz wskaźnikowe), ale także dotyczące sfery organizacji i zarządzania, zatrudnienia, rynku i sprzedaży oraz zagadnień prawnych. 

Prawidłowa analiza due diligence jest zazwyczaj kluczowym czynnikiem sukcesu przy transakcji, pozwalając na:

  • oszacowanie ryzyka związanego z transakcją, obejmującego zarówno ryzyko inwestycji w dane przedsiębiorstwo, jak również ryzyko związane z branżą, na której działa podmiot;
  • zrozumienie specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstwa i branży, struktury kosztów, rynku, klientów itp.;
  • wypracowanie strategii negocjacyjnej przy transakcji, uzyskanie dodatkowych argumentów negocjacyjnych;
  • właściwe zaplanowanie harmonogramu transakcji;
  • uzyskanie informacji pozwalających na zaplanowanie procesu integracji podmiotu w ramach nowej struktury własnościowej.

Badania typu due diligence przeprowadziliśmy m.in. dla ENERGA Elektrowni Ostrołęka SA, Banku Millennium SA, Polskiego Holdingu Farmaceutycznego SA, Getin Banku SA.

 

wersja do drukuwersja do druku