Wsparcie w pozyskiwaniu środków pomocowych

Czy rozważali Państwo wykorzystanie środków pomocowych w celu wsparcia realizowanych inwestycji? Biorąc pod uwagę dostępne programy, pozyskanie ich jest możliwe, jednakże trzeba posiadać wizję wykorzystania tych środków zgodnie z ich przeznaczeniem i spełnić - nieraz złożone - wymogi proceduralne.

Kompleksowo przygotowujemy naszych klientów do pozyskania środków pomocowych. Wspieramy naszych klientów tak w zakresie tworzenia koncepcji wykorzystania środków, jak i w zakresie spełnienia wymagań wynikających z odpowiednich procedur.

Tworzenie koncepcji:

  • Dokonamy oceny możliwości i zasadności wystąpienia o dofinansowanie
  • Określimy jak maksymalizować dofinansowanie
  • Wskażemy jak zminimalizować koszty inwestycji

Wymogi proceduralne:

  • Dostarczymy kompleksową obsługę przygotowania wniosków o dofinansowanie
  • Sporządzimy pełną dokumentację obejmującą część finansową, techniczną i ekologiczną. W tym zakresie współdziałamy renomowanymi firmami specjalistycznymi, dostarczającymi rozwiązań w technicznych i ekologicznych (WS Atkins, Arup, CITEC, Proeko)
  • Uczestniczymy w procesie zatwierdzania wniosków o dofinansowanie
  • Audytujemy wykorzystanie środków

Dostarczamy kompleksowej obsługi w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie i wsparcie w procesie ich zatwierdzania. W procesie przygotowywania wniosków współdziałamy z instytucjami zatwierdzającymi.

wersja do drukuwersja do druku