Biznesplany

Biznesplan jest dokumentem opisującym projektowane przedsięwzięcie, wraz z określeniem działań i zasobów niezbędnych do jego realizacji. Najczęściej służy do zdobycia środków na inwestycje (z banków, funduszy inwestycyjnych, od obecnych lub potencjalnych akcjonariuszy, funduszy środków pomocowych) oraz jest dokumentem służącym do kontroli realizacji przedsięwzięcia, zarówno przez dostawców kapitału, jak i przez władze firmy. Typowy biznesplan zawiera co najmniej:

  • Plan działań marketingowych i sprzedaży;
  • Plan kosztów;
  • Plan zasobów;
  • Plan źródeł finansowania, wraz z harmonogramem finansowania;
  • Plan strony technologicznej przedsięwzięcia.

Ponadto konieczne jest sporządzenie analizy opłacalności przedsięwzięcia oraz analiza ryzyka wiążącego się z jego realizacją. W zależności od rodzaju przedsięwzięcia koniecznym może się okazać przeanalizowanie dodatkowych kwestii – prawnych, związanych z ochroną środowiska itp.

W trakcie przygotowywania biznesplanów współpracujemy ze specjalistami z wielu dziedzin: finansów, marketingu, prawa, logistyki, ochrony środowiska, technologii produkcji i innych, w zależności od rodzaju przedsięwzięcia. Dzięki tej współpracy jesteśmy w stanie zapewnić Państwu kompleksową obsługę, zarówno od strony prawno-ekonomicznej, jak i technologicznej.

Dobrze przygotowany biznesplan:

  • Zmniejszy ryzyko niepowodzenia przedsięwzięcia;
  • Będzie dobrym argumentem do negocjacji z bankiem warunków kredytowania;
  • Pozwoli zaplanować niezbędne zasoby;
  • Ułatwi kontrolę przebiegu inwestycji.

Przygotowanie i weryfikację biznesplanów oferujemy właścicielom i menedżerom przedsiębiorstw, przedstawicielom władz samorządowych, jednostek administracji publicznej oraz analitykom z instytucji finansowych.

wersja do drukuwersja do druku