Wsparcie JST w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia

Przygotowując dokumentację w ramach rządowego programu wsparcia przekształceń w służbie zdrowia, odnieśliśmy znaczący sukces - pierwsza dotacja została przyznana dla szpitala w Tomaszowie Mazowieckim.

Pierwszą w Polsce jednostką, która uzyskała dotację w ramach programu, jest Powiatowe Centrum Zdrowia w Tomaszowie Mazowieckim, dla którego wykonywaliśmy niezbędną dokumentację. Na oddłużenie szpitala powiat tomaszowski otrzymał 30,5 mln złotych - umowa została podpisana na poczatku grudnia 2009 r. To niewątpliwy sukces władz powiatu, szpitala i nasz - jako konsultanta, który wspierał proces oddłużenia.

W roku 2009 uruchomiono program "Wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia". Jest to program rządowy, który wcześniej znany był pod nazwą "Ratujmy polskie szpitale". Na podstawie uchwały Rady Ministrów, Bank Gospodarstwa Krajowego został wskazany jako podmiot, oceniający od strony ekonomicznej dokumentację, przygotowywaną przez zainteresowane uczestnictwem w Programie szpitale.

Kluczowym elementem dokumentacji jest biznesplan z projekcjami finansowymi.Muszą być one przygotowane według określonych standardów i powinny wskazywać, że program reorganizacji danej jednostki (SPZOZ/NZOZ) przyniesie w ciągu kilku lat pozytywne rezultaty.
Spółka Doradca Consultants Ltd. jest zaangażowana w prace nad dokumentacją dla podmiotów aplikujących do Programu. Posiadamy odpowiednią wiedzę i doświadczenie - możemy je wykorzystać z pożytkiem dla Państwa.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Dyrektorem Zespołu Doradztwa Finansowego Doradcy, Maciejem Starczewskim: mstarczewski(at)doradca.com.pl.

wersja do drukuwersja do druku

Inne aktualności