Nowy projekt - standardy kompetencji zawodowych

W wyniku postępowania przetargowego prowadzonego przez CRZL, kierowane przez Doradcę konsorcjum zostało wybrane do realizacji znaczącego projektu dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Projekt obejmie opracowanie 300 standardów kompetencji zawodowych i potrwa prawie do końca 2013 roku.

W skład konsorcjum wchodzą: Instytut Technologii Eksploatacji z Radomia, WYG International z Warszawy, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych - także z Warszawy oraz Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. W ramach projektu oprócz opracowania 300 standardów realizowane będą takie działania, jak modyfikacja metodologii, wprowadzenie standardów do bazy danych oraz upowszechnienie dorobku projektu - z drukiem standardów i organizacją konferencji podsumowującej włącznie. 

wersja do drukuwersja do druku

Inne aktualności