Udziały w EC Iława sprzedane!

30 czerwca 2011 r. podpisano w iławskim Urzędzie Miasta umowę sprzedaży 100% udziałów w spółce Energetyka Cieplna, zaopatrującej w ciepło mieszkańców Iławy. Nabywcą jest spółka SFW Energia z Gliwic. Kwota transakcji wyniosła prawie 25,6 mln złotych – do tego wynegocjowano znaczący pakiet inwestycyjny, o wartości ponad 35 mln zł, zakładający wytwarzanie ciepła i prądu w kogeneracji. Nie pominięto także pakietu socjalnego, gwarantującego m.in. utrzymanie zatrudnienia przez co najmniej dwa lata, choć można się spodziewać, że wskutek inwestycji liczba pracowników nawet się zwiększy.

Transakcja sprzedaży udziałów spółki Energetyka Cieplna była o tyle nietypowa, że w Iławie przez kilkanaście lat funkcjonował tzw. model francuski: operatorem należącego do miasta systemu ciepłowniczego była prywatna spółka. Ponieważ prowadziła ona na własny rachunek inwestycje, powstała skomplikowana sytuacja własnościowa. Problem rozwiązano dzięki wejściu przez miasto Iława do spółki operatorskiej i objęciu 56% udziałów, na podstawie koncepcji przygotowanej przez naszą firmę, która wspierała miasto i prywatnych wspólników także przy sprzedaży udziałów. Koncepcja zakładała, że po utworzeniu publiczno-prywatnego podmiotu wszystkie udziały zostaną sprzedane inwestorowi branżowemu. Tak też się stało, przy czym prawie 14,5 mln złotych zasili budżet miasta Iławy. Choć ciepło od tej pory będzie dostarczane przez podmiot prywatny, SFW Energia oraz miasto deklarują współpracę przy rozwoju systemu ciepłowniczego.

W trakcie podpisywania umowy zarówno przedstawiciele Miasta, jak i SFW, powiedzieli wiele ciepłych słów o roli spółki Doradca w całym przedsięwzięciu. Faktycznie, jest to przykład projektu doradczego, w którym mieliśmy istotny wkład od stworzenia koncepcji rozwiązania konkretnego problemu, do wsparcia w działaniach wdrożeniowych, sfinalizowanych podpisaniem umowy.

wersja do drukuwersja do druku

Inne aktualności