Podsumowanie rządowego programu przekształceń szpitali

Zakończył się rządowy program pod nazwą "Wsparcie JST w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia", zwany też "Programem B". Istotną rolę odegrała w nim spółka Doradca.

W ramach programu około 60 samorządów powiatowych, gminnych i wojewódzkich zdecydowało się na przekształcenia zakładów opieki zdrowotnej, uzyskując w sumie ok. 700 mln zł na sfinansowanie przekształceń oraz oddłużenie.

Uczestniczyliśmy w procesie przekształceń SPZOZ, wspierając władze samorządowe i szpitale, opracowując komplet niezbędnych dokumentów. Pracowaliśmy dla powiatów: tomaszowskiego, brzezińskiego, kutnowskiego, poddębickiego, lipnowskiego, starogardzkiego, kartuskiego oraz Gminy Miasta Głowno. Razem pozyskaliśmy dotacje o wartości przekraczającej 200 mln zł, co stanowi ponad 30% środków uzyskanych ogółem w ramach programu rządowego.

Niniejszym dziękujemy samorządom i szpitalom za efektywną współpracę w ramach prac zmierzających do oddłużenia i przekształcenia SPZOZ.

Czy możliwość uzyskania dotacji na przekształcenia została zamknięta z końcem Programu B? Na szczęście nie. Obecnie podstawą mogą być zapisy ustawy o działalności leczniczej. Ujęte tam rozwiązania dotyczące przekształceń ZOZ zostały powiązane z sytuacją finansową tych jednostek. W dalszym ciągu istnieje możliwość częściowego oddłużenia ZOZ, tym razem poprzez umorzenia i dotacje. Zainteresowane samorządy zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszą firmą (Kierownikiem Projektu jest Maciej Starczewski, Dyrektor Zespołu Doradztwa Finansowego).

wersja do drukuwersja do druku

Inne aktualności