Projekt opracowania 300 standardów kompetencji zawodowych zakończony

W grudniu 2013 zakończyliśmy z sukcesem realizację projektu „Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców” - jednego z największych wyzwań w historii firmy. 

Od kwietnia 2012 roku spółka Doradca Consultants Ltd. jako lider Konsorcjum, w skład którego wchodzą Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy z Radomia, WYG International Sp. z o.o. z Warszawy, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych z Warszawy oraz Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, była wykonawcą projektu „Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców”. Projekt ten realizowany był przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, z inicjatywy i pod nadzorem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Stanowił on kolejny etap rozwoju systemu standaryzacji kwalifikacji/kompetencji zawodowych w Polsce.

Logo projektu

O skali projektu mogą świadczyć wybrane liczby:w ramach projektu opracowano 300 standardów kompetencji zawodowych. Przeprowadzono badania 4804 stanowisk pracy w 2427 przedsiębiorstwach. W projekcie uczestniczyło 776 ekspertów merytorycznych, 368 ewaluatorów, 362 recenzentów, 353 członków komisji branżowych. Wyniki projektu (standardy) przekazano do prawie tysiąca odbiorców. Wszystkie produkty powstające w ramach projektu, a było ich 42, zostały przekazane Zamawiającemu terminowo.

W referencji wystawionej przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich napisano m.in.: "Pragnę zarekomendować ww. wykonawców, jako bardzo solidnych, zaangażowanych, posiadających kompetentną kadrę, którzy swoją pracę wykonują terminowo i w sposób bardzo profesjonalny gwarantując wysoki poziom wykonania usług". Jest nam bardzo miło, że możemy się tak dobrą opinią podzielić.

wersja do drukuwersja do druku

Inne aktualności