Konferencja końcowa - podsumowanie projektu

27 czerwca w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja, podsumowująca projekt INFODORADCA+. Wzięli w niej udział przedstawiciele instytucji rynku pracy oraz inne osoby, zainteresowane tematyką tworzenia i wykorzystywania opisów informacji o zawodach. Licznie reprezentowane były instytucje zaangażowane w realizację Projektu, poczynając od Departamentu Rynku Pracy oraz Departamentu Wdrażania EFS Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, poprzez partnerów społecznych, aż po wykonawców, wchodzących w skład Partnerstwa (konsorcjum wykonawczego). Gościem honorowym konferencji była P. Dyrektor Departamentu Rynku Pracy MRPiPS, dr Ewa Flaszyńska. Na konferencji przedstawiono m.in. efekty projektu, odbyły się też panele dyskusyjne, w ramach których omawiano możliwości wykorzystania opracowanych w trakcie projektu zasobów informacyjnych.

wersja do drukuwersja do druku

Inne aktualności