Nowość w ofercie: Podstawy coachingu biznesowego

Szkolenie odbędzie się 16-17 października 2012 w Gdyni. Na zgłoszenia do 30 września 2012 będzie udzielany 20% rabat. Jest to dwudniowe szkolenie o charakterze warsztatowym, wprowadzające w temat coachingu w ujęciu biznesowym. Szkolenie jest intensywne i interaktywne, prowadzone przez coachów, którzy mają nie tylko bogate doświadczenia coachingowe i trenerskie, ale również są od lat praktykującymi managerami lub konsultantami biznesu, łaczącymi osobiście role lidera i coacha. Prowadzący są szkoleni przez uznaną brytyjską firmę coachingową Management Futures Ltd, z którą DORADCA od lat współpracuje w zakresie rozwoju i superwizji coachów.

Miejsce:

Gdynia (siedziba Doradcy)

Termin: 

16-17 października 2012

Cena: 

3200 zł netto(plus 23% VAT),
early bird (do 30 września 2012): 2560 zł netto(plus 23% VAT)

Dla kogo:

Menedżerowie średniego i wyższego szczebla, dyrektorzy i prezesi firm, pracownicy działów HR, liderzy zespołów, zainteresowani wprowadzaniem stylu zarządzania opartego na coachingu i budowaniu relacji, trenerzy wewnętrzni.

Prowadzenie

2 coachów-trenerów z firmy DORADCA Consultants Ltd.

Cele szkolenia:

 • Zdefiniowanie coachingu: czym coaching różni się od innych dziedzin
 • Dostarczenie uczestnikom zestawu narzędzi pozwalających przeprowadzić pełną sesję coachingu biznesowego
 • Rozwój umiejętności miękkich, głównie: budowania relacji coachingowej, ustalania celów, aktywnego słuchania, zadawania ustrukturyzowanych pytań, podsumowywania i wyjaśniania oraz definiowania planu działania
 • Wielokrotne przećwiczenie dostarczanych technik i narzędzi wraz z przekazaniem informacji zwrotnej
 • Dostarczenie narzędzi pozwalających na zainicjowanie wdrożenia kultury coachingowej w firmie

Korzyści dla uczestnika:

 • Wzrost efektywności osobistej w zakresie komunikacji i wywierania wpływu na współpracowników i podwładnych oraz kluczowe osoby w organizacji
 • Poszerzenie umiejętności menedżerskich
 • Zmiana w kierunku coachingowego stylu przywództwa pozwalającego na skuteczniejsze funkcjonowanie w środowisku biznesowym
 • Wyższa wydajność pracy
 • Większa satysfakcja z pracy
 • Wzrost kreatywności i samodzielności coachowanych pracowników i współpracowników
 • Bardziej satysfakcjonujące relacje w środowisku pracy

Kontakt:

Anna Będzińska
tel. (58) 621 03 31 w. 121
tel. kom. 785 884 110

abedzinska(at)doradca.com.pl

wersja do drukuwersja do druku

Inne aktualności