Kształtowanie kultury organizacji

Każda organizacja wytwarza własną kulturę organizacyjną. Podobnie jak góra lodowa - na pierwszy rzut oka można dostrzec tylko niewielką jej część. To co decyduje o jej kształcie jest ukryte i trudno dostrzegalne. Łatwo jest dostrzec majątek i dokumenty firmy, zgromadzić dane i informacje. Inaczej jest z wartościami, klimatem, emocjami tworzącymi ukrytą, często nieświadomą część kultury. Kultura organizacji może ułatwiać bądź utrudniać realizację celów biznesowych. W naszych pracach badamy symptomy kultury organizacji, postawy pracownicze, identyfikujemy nieformalne zasady i rytuały. Poprzez pracę z pracownikami firmy wpływamy na jej modyfikację, zgodną z oczekiwaniami i potrzebami organizacji.

Efekty i korzyści

  • System wartości pracowników jest bliski systemowi wartości właścicieli i zarządzających firmą
  • Pracownicy identyfikują się ze swoją firmą i jej celami biznesowymi, są przywiązani do firmy, praca w organizacji sprawia im przyjemność i daje satysfakcję
  • Organizacja i sposób zarządzania odpowiada właścicielom i pracownikom oraz są zgodne z celami stawianymi przed firmą
  • Relacje wewnętrzne i atmosfera pracy sprzyjają podejmowaniu wysiłków i realizacji zadań

Odbiorcy usługi

Firmy budujące swój sukces w oparciu o wiedzę swoich pracowników, pracę zespołową i zarządzanie partycypacyjne.

Organizacje poszukujące nieszablonowych rozwiązań zwiększających ich efektywność i równocześnie budujących trwałą więź z pracownikami.

Firmy przechodzące integrację po dokonanej fuzji.

Projekty realizowaliśmy m.in. dla:

TK VECTRA S.A., Ekolan S.A., Wydawnictwo Steinborn „ANONSE” S.C., PHARMAG S.A., ATENA S.A.

Aby dowiedzieć się czegoś więcej na temat kształtowania kultury organizacji i / lub porozmawiać o swoich potrzebach w tym zakresie, zachęcamy do kontaktu:
tel. +58 621 91 86 (87), 621 03 31
e-mail: pwrobel@doradca.com.pl

wersja do drukuwersja do druku