Doradztwo transakcyjne dla kupujących (fuzje, przejęcia)

Wiele intensywnie rozwijających się firm korzysta z fuzji i przejęć jako jednej z metod skokowego rozwoju swojej działalności. Przejęcie konkurenta lub firmy z innej branży może być sposobem na wejście na nowe rynki, pozyskanie atrakcyjnego know-how i uzupełnienie własnej oferty produktowej czy też metodą wzmocnienia swojej pozycji na rynku.

Fuzja może być również sposobem na zoptymalizowanie struktury własnej grupy kapitałowej. Stworzenie centrum usług wspólnych może wymagać wydzielania zorganizowanych części przedsiębiorstwa z różnych spółek i stworzenie na ich bazie nowego podmiotu. Połączenie podobnych podmiotów może być sposobem na ograniczenie kosztów.

Przeprowadzenie fuzji lub przejęcia wiąże się jednak z wieloma ryzykami. Wiele badań potwierdza, że nie więcej niż jedna trzecia takich transakcji kończy się sukcesem. Wyzwań jest wiele, od dokładnego prześwietlenia kupowanej firmy, poprzez jej wpasowanie w organizację nabywcy w taki sposób, aby ograniczyć niepokoje pracowników i wygenerować maksymalną synergię. Nawet połączenie własnych podmiotów wymaga szeregu działań prawnych, księgowych i podatkowych.

Efekty i korzyści naszego podejścia

  • Klient otrzyma listę podmiotów pasujących do wcześniej zdefiniowanego profilu spółki - celu, także spoza granic Polski
  • Dokonamy kompleksowej diagnozy sytuacji przejmowanej firmy (badanie due diligence)
  • Przygotowana zostanie obiektywna wycena przejmowanego biznesu
  • Zaproponujemy treść umowy kupna zabezpieczającą interesy nabywcy
  • Ryzyko związane z integracją przejętej firmy z własną organizacją zostanie ograniczone dzięki stworzeniu planu integracji i wsparciu doradczemu w procesie zmian

Odbiorcy usługi

Spółki planujące realizację transakcji, zwłaszcza charakteryzujące się podwyższonym ryzykiem, takim jak np. przejęcia zagraniczne, przejęcia poza swoją dotychczasową branżą.

W szczególności podmioty mające ograniczone doświadczenie w fuzjach i przejęciach.

Projekty realizowaliśmy m.in. dla:

Agencja Rozwoju Pomorza, ENERGA SA, ENERGA-OPERATOR SA, Energomontaż Północ Gdynia, Polskiego Holding Farmaceutyczny S.A., ZEP - TECH Sp. z o.o. Płock,  ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o.

 

Aby dowiedzieć się czegoś więcej na temat doradztwa transakcyjnego dla kupujących i / lub porozmawiać o swoich potrzebach w tym zakresie, zachęcamy do kontaktu:
tel. +58 621 91 86 (87), 621 03 31

wersja do drukuwersja do druku