Zarządzanie rozwojem organizacji

Organizacja jest jak człowiek. Rodzi się, dorasta, dojrzewa. Firmy wraz ze swoim wzrostem odkrywają nowe możliwości rynkowe i podejmują nowe wyzwania. Poszukują rozwiązań organizacyjnych, które zapewnią osiągnięcie sukcesu. Doradca dostarcza konkretne rozwiązania organizacyjne, dopasowane do potrzeb i oczekiwań firmy. Wspieramy naszych klientów w restrukturyzacji poprzez budowanie i przekształcanie działów i funkcji, projektowanie i doskonalenie procesów i procedur, zmianę postaw pracowników. Zajmujemy się tworzeniem struktur organizacyjnych, budową grup kapitałowych i struktur holdingowych, projektujemy rozwiązania formalne i nieformalne.

Efekty i korzyści

  • Stan obecny i potencjał zmian zostaną obiektywnie zanalizowane
  • Firma szybciej, taniej i w pełny sposób realizuje założone cele strategiczne
  • Decyzje podejmowane są na właściwych poziomach zarządzania i w terminie umożliwiającym skorzystanie z szans
  • Potencjał organizacji jest wykorzystywany w pełnym zakresie
  • Firma potrafi samodzielnie reagować na zmiany w otoczeniu
  • Organizacja umożliwia wykorzystanie umiejętności i potencjału pracowników
  • Skutki decyzji reorganizacyjnych zostaną przeliczone na pieniądze

Odbiorcy usługi

Każda organizacja, której obecne ramy uniemożliwiają lub utrudniają rozwój.
Projektujemy i wdrażamy zmiany dla całych firm, jak i dla ich poszczególnych pionów lub działów.

Projekty realizowaliśmy m.in. dla:

Ekolan S.A., Enstopol, ENERGA-OPERATOR SA, Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., KOMEX S.A., O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o., Saur Neptun Gdańsk, Raiffpol Sp. z o.o., Urząd Miasta w Sopocie, Veolia Environment

Aby dowiedzieć się czegoś więcej na temat zarządzania rozwojem organizacji i / lub porozmawiać o swoich potrzebach w tym zakresie, zachęcamy do kontaktu:
tel. +58 621 91 86 (87), 621 03 31
e-mail: wgostomski@doradca.com.pl

wersja do drukuwersja do druku