Kalkulacja optymalnej liczby pracowników (etatyzacja)

Kluczowym narzędziem zarządzania każdą większą organizacją jest struktura organizacyjna wraz z określeniem liczby etatów. W małej firmie jest to w miarę proste i intuicyjne. Trudności zaczynają się w firmach, które szybko rosną, prowadzą wiele równoległych działalności i projektów. Pojawiają się w nich osoby, które są permanentnie przeciążone, ale również obszary z pewnymi rezerwami.

Z kolei, w dużych organizacjach struktura i etatyzacja kształtowane są często bardziej przez historię niż rzeczywiste potrzeby. Bywa, że średnie kierownictwo nie jest specjalnie zainteresowane optymalizowaniem swojego obszaru skupiając się na obronie status quo.

Organizacje, niezależnie od rozmiaru, wdrażają wiele zmian w swoim funkcjonowaniu, które wpływają na zapotrzebowanie na pracę ludzką. Przykładowo, wykorzystywane są nowe możliwości automatyzacji pracy, pewne działania są przenoszone do partnerów zewnętrznych (outsourcing).

Powyższe sytuacje skłaniają do refleksji: jak duża powinna być firma, ilu i jakich etatów rzeczywiście potrzebujemy?

Efekty i korzyści

  • Optymalizacja wielkości zatrudnienia
  • Ujawnienie dotychczasowych rezerw oraz obszarów organizacji wymagających dodatkowych zasobów ludzkich
  • Wykorzystanie potencjału pracowników w maksymalnym zakresie
  • Uzyskanie zobiektywizowanej informacji na temat liczby etatów niezbędnych do zapewnienia funkcjonowania organizacji w oczekiwanym modelu biznesowym
  • Wygenerowanie pomysłów na zmniejszenie zapotrzebowania na pracę (np. automatyzacja, rezygnacja z pewnych działań)
  • Optymalizacja zakresu outsourcingu (dylemat: make or buy)

Odbiorcy usługi

  • Firmy będące na ścieżce szybkiego wzrostu i/oraz przechodzące daleko idącą restrukturyzację
  • Duże organizacje biznesowe i publiczne
  • Pracodawcy poszukujący informacji, czy wielkość i struktura zatrudnienia dobrze odpowiada bieżącym i przyszłym wyzwaniom

Projekty realizowaliśmy m.in. dla:

ENERGA-OPERATOR (projekt opisany w Harvard Business Review Polska nr 3, 2015), Sygma Banque (w ramach fuzji z Cetelem Bank), PKS Bytów (program restrukturyzacji), ENERGA SA (konsolidacja elektrowni wodnych)

Aby dowiedzieć się czegoś więcej na temat etatyzacji i / lub porozmawiać o swoich potrzebach w tym zakresie, zachęcamy do kontaktu:
tel. 58 621 91 86
e-mail: pwrobel(at)doradca.com.pl

wersja do drukuwersja do druku