Zarządzanie kosztami procesów i działań (ABC/M)

Czym jest zarządzanie kosztami procesów i działań (ABC/M)?

Zarządzanie kosztami procesów i działań (ang. Activity-Based Costing and Management, ABC/M) jest nowoczesną (i jednocześnie zdobywającą coraz większą popularność) filozofią kalkulacji i zarządzania kosztami. Zastosowanie koncepcji ABC/M dostarcza precyzyjnych informacji o kosztach i rentowności klientów / grup klientów, produktów oraz kanałów dystrybucji, a także efektywności procesów i działań.

W odróżnieniu od tradycyjnych rachunków kosztów i metod kalkulacji rentowności, ABC/M nie stosuje arbitralnych kluczy podziałowych kosztów, a opiera się na analizie rzeczywistego zużycia zasobów (bezpośrednio i pośrednio) w poszczególnych procesach i działaniach. W konsekwencji ABC/M dostarcza informacji miarodajnych na temat kosztów i rentowności klientów, produktów itp.

Realizując projekty ABC/M zapewniamy wsparcie wdrożeniowe, w tym: analizy i tworzenie modeli, wdrożenie specjalistycznego oprogramowania, jego integrację z systemami informatycznymi funkcjonującymi w firmie oraz kompleksowy program szkoleń.

Korzyści ABC/M

Skuteczne wdrożenie ABC/M, w zależności od postawionych celów, pozwoli firmie:

  • zidentyfikować klientów i produkty, na których firma ponosi stratę,
  • określić efektywne kosztowo sposoby obsługi klientów,
  • prowadzić skuteczną politykę cenową i produktową opartą na informacjach na temat rzeczywistych kosztach i rzeczywistej rentowności,
  • skutecznie kontrolować koszty, bez negatywnych skutków dla funkcjonowania firmy, nawet wtedy, gdy „proste rezerwy” zostały już wykorzystane.

Odbiorcy usługi:

Zarządzanie kosztami procesów i działań przynosi największe korzyści firmom, które:

  • działają w warunkach ostrej konkurencji (optymalne wykorzystanie ograniczonych zasobów, precyzyjna kalkulacja kosztów - przy niskiej marży, nie można sobie pozwolić na pomyłkę),
  • bazują na szerokim portfelu zróżnicowanych klientów lub produktów,
  • zmuszone są przez regulatora branżowego do uzasadniania poziomu cen/taryf rzeczywiście poniesionymi i uzasadnionymi kosztami,
  • zmuszone są do dostosowywania kosztów do określanego zewnętrznie poziomu cen/taryf,
  • mają wysoki udział kosztów pośrednich w kosztach ogółem

Projekty realizowaliśmy m.in. dla:

Dekora S.A. Żary, MPWiK Włocławek, Poczta Polska S.A., BGŻ S.A., Berendsen Textile Service Sp. z o.o.

Aby dowiedzieć się czegoś więcej na temat zarządzania kosztami procesów i działań i / lub porozmawiać o swoich potrzebach w tym zakresie, zachęcamy do kontaktu:
tel. +58 621 91 86 (87), 621 03 31
e-mail: jmalec@doradca.com.pl

wersja do drukuwersja do druku