Systemy motywacji i systemy wynagrodzeń

Sukces firmy uzależniony jest w znacznym stopniu od jej pracowników. Decydująca jest ich wiedza i umiejętności, ale przede wszystkim zaangażowanie i determinacja w dążeniu do realizacji postawionych celów i zadań. Prawidłowo skonstruowany system motywacji wspiera zachowania pracowników zgodne z celami firmy. Dobry system wynagrodzeń pozwala również pozyskiwać efektywnych pracowników.

Projektujemy systemy motywacji, obejmujące motywację płacową i pozapłacową, dla wszystkich pracowników firmy. Szczególną uwagę poświęcamy kluczowym osobom w organizacji - średnie i wyższe kierownictwo, handlowcy i pracownicy obsługi klienta, osoby zarządzające finansami. Proponujemy naszym klientom opracowanie systemów wynagrodzeń uwzględniających politykę i strategię firmy i jej możliwości, ale także zapewniających możliwość pozyskania wartościowych pracowników z rynku pracy. W wyniku wartościowania stanowisk pracy pracodawca wie ile warta jest praca poszczególnych pracowników i za co im płaci.

Efekty i korzyści

  • Pracownicy są osobiście zainteresowani sukcesem firmy, w której pracują, zależy im na poprawie efektywności swojej pracy
  • W organizacji wyzwolona zostaje kreatywność i inicjatywa
  • Pracodawca wie ile i za co płaci swoim pracownikom
  • Potencjał pracowników jest wykorzystywany w maksymalnym zakresie
  • Poprawiają się współczynniki efektywności pracy

Odbiorcy usługi

Firmy poszukujące sposobów zwiększenia efektywności pracy.

Pracodawcy czujący, że ich pracownicy mogą pracować wydajniej i z większym zaangażowaniem. Nowe systemy motywacji i wynagrodzeń są szczególnie potrzebne firmom stojącym przed nowymi wyzwaniami ze strony rynku i konkurencji.

Projekty realizowaliśmy m.in. dla:

KOMEX SA, TK VECTRA S.A., Ekolan S.A., Wagony Świdnica S.A., Polfa Kutno S.A.

Aby dowiedzieć się czegoś więcej na temat systemów motywacji oraz systemów wynagrodzeń i / lub porozmawiać o swoich potrzebach w tym zakresie, zachęcamy do kontaktu:
tel. +58 621 91 86 (87), 621 03 31
e-mail: pwrobel@doradca.com.pl

wersja do drukuwersja do druku