Optymalizacja procesów (BPR, BPM, BPR/M)

Co oznacza optymalizacja procesów (BPR/M)?

Świadczymy naszym klientom wsparcie w zakresie usprawnienia ich kluczowych procesów (strategicznych, operacyjnych i zarządczych), zmierzającego do istotnego wzrostu satysfakcji dostarczanej klientowi, zwiększenia wydajności pracowników oraz uzyskania istotnych oszczędności.

Usprawnienie procesów może mieć charakter jednorazowy, może również prowadzić do wdrożenia w firmie systemu zarządzania procesami, w ramach którego procesy są opisane i sparametryzowane, a ich parametry są planowane, a następnie monitorowane jest ich wykonanie.

W naszych projektach bazujemy na usystematyzowanej metodologii identyfikacji, analizy i optymalizacji procesów, wspomaganej specjalistycznym oprogramowaniem.

Korzyści z optymalizacji procesów

Jest truizmem, że korzyści te są najbardziej bezpośrednie i odczuwalne w sferze kosztów oraz wydajności pracy. Nie należy jednak zapominać, że usprawnienie procesów związanych z obsługą klienta ma wpływ na wzrost jego satysfakcji, a pośrednio na sprzedaż i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej.

Odbiorcy usługi

Optymalizacja procesów przynosi szczególnie duże korzyści firmom i instytucjom, które:

  • działają w warunkach intensywnej konkurencji (jakościowej i/lub kosztowej),
  • są innowacyjne (nie obawiają się zmian).

Projekty realizowaliśmy m.in. dla:

ABN Amro N.V / BGŻ SA, ENERGA SA, Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., TK VECTRA S.A., TP SA, Veolia Environment

Aby dowiedzieć się czegoś więcej na temat optymalizacji procesów i / lub porozmawiać o swoich potrzebach w tym zakresie, zachęcamy do kontaktu:
tel. +58 621 91 86 (87), 621 03 31
e-mail: pwrobel@doradca.com.pl

wersja do drukuwersja do druku