Opracowanie strategii

W życiu działania pilne wypierają działania ważne. Także w przedsiębiorstwach konkretne problemy operacyjne przesłaniają często kwestie strategiczne. Sukces firmy zależy jednak w dużym stopniu od trafnego przewidzenia przyszłych zdarzeń i dopasowania swoich działań do prognozowanego rozwoju wypadków.

DORADCA wspiera klientów (firmy, samorządy, organizacje innego typu) w procesie formułowania celów strategicznych, zaczynając od przeprowadzenia niezbędnych analiz (np. analizy scenariuszy, benchmarkingu, analizy luki strategicznej), poprzez projektowanie strategii i jej wariantowanie modelem finansowym oraz następnie jej wdrażanie. Wykorzystujemy doświadczenia i metodologię opracowaną w trakcie tworzenia strategii dla wielu firm z różnych branż.

Efekty i korzyści

  • Menedżerowie uzyskają obiektywną, zewnętrzną ocenę firmy i jej potencjału
  • Zidentyfikujemy nowe możliwości rozwoju dla firmy
  • Zdefiniujemy dylematy strategiczne, które będą punktem wyjścia dla ścisłego kierownictwa przy podejmowaniu decyzji
  • Dokonamy oceny różnych opcji strategicznych symulując ich skutki finansowe
  • Zaangażujemy kluczowych pracowników w proces przygotowania strategii, dzięki czemu będą utożsamiać się z wypracowanymi kierunkami rozwoju

Odbiorcy usługi

Każda firma poszukująca nowych możliwości, oczekująca wsparcia w opracowaniu wariantów rozwoju. Opracowanie strategii jest skierowane przede wszystkim do najwyższego kierownictwa – zarządów firm, władz samorządowych, dyrekcji przedsiębiorstw.

Projekty realizowaliśmy dla:

Elektrociepłownie Wybrzeże S.A. (obecnie część EDF Polska), Farm Frites Poland S.A., Urząd Miasta w Sopocie, PEC Kalisz S.A, ENERGA S.A., Saur Neptun Gdańsk SA, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim, PKS Bytów S.A.

Aby dowiedzieć się czegoś więcej na temat opracowania strategii i / lub porozmawiać o swoich potrzebach w tym zakresie, zachęcamy do kontaktu:
tel. +58 621 91 86 (87), 621 03 31
e-mail: wgostomski@doradca.com.pl

wersja do drukuwersja do druku