Zarządzanie wiedzą

Podejmowanie decyzji jest codziennością każdej firmy. Robią to jej właściciele, menedżerowie i pracownicy. Aby decyzje przynosiły firmie korzyści nie powinny być oparte wyłącznie na intuicji, ale na wiedzy osób je podejmujących. Wiedza nie powinna zostać zamknięta w głowie jednej osoby. Może zostać wykorzystana znacznie efektywniej, gdy stanie się dostępna dla licznych odbiorców wewnątrz firmy. Organizacja i jej pracownicy, którzy chętnie dzielą się swoja wiedzą, są w stanie sprostać nowym problemom szybciej i z mniejszym ryzykiem błędu.

W naszych pracach pomagamy firmom rozpoznać obszary, w których wymiana wiedzy może przynieść największe korzyści. Określamy miejsca zapotrzebowania na informację i jej źródła. Definiujemy sposoby jej pozyskiwania, gromadzenia i przekazywania oraz odpowiednie procedury i narzędzia zarządzania wiedzą.

Efekty i korzyści

  • Komunikacja wewnętrzna stanie się klarowna i efektywna
  • Zaoszczędzony zostanie czas (czyli pieniądz!) na poszukiwanie informacji dostępnej w firmie
  • Pracownicy będą bardziej skłonni, aby dzielić się wiedzą
  • Skróceniu ulegnie czas wdrażania nowych pracowników
  • Firma stanie się w mniejszym stopniu zależna od pracowników, którzy mogą odejść
  • Zarządzający uzyskają większą kontrolę nad informacjami wrażliwymi

Odbiorcy usługi

Firmy budujące swój sukces w oparciu o wiedzę swoich pracowników.

Organizacje poszukujące nieszablonowych rozwiązań zwiększających ich efektywność.

Firmy posiadające strukturę macierzową, projektową, pracujące w oparciu o zespoły zadaniowe, jak również rozproszone terytorialnie.

Projekty realizowaliśmy dla:

TK VECTRA S.A., Ekolan S.A.

Aby dowiedzieć się czegoś więcej na temat zarządzania wiedzą i / lub porozmawiać o swoich potrzebach w tym zakresie, zachęcamy do kontaktu:
tel. +58 621 91 86 (87), 621 03 31
e-mail: pwrobel@doradca.com.pl

wersja do drukuwersja do druku